4. Robotický den na ZŠ
ikona

20.12.2018 Postřelmov

Těsně před svátky se setkává 10 týmů tvořených členy našeho kroužku v dalším ročníku školního kola robotické soutěže. Jako obvykle je cílem robotů projet jednoduchou trať. Nejlépe zvládli úkol Vojtěch Kuruc a Lukáš Vyroubal.


foto LEGO foto LEGO foto LEGO foto LEGO

Všechny fotografie z akce najdete ve fotogalerii nebo přímo otevřete ZDE.

(M. Šimák)

Vytvořeno pomocí produktů společnosti MP Software a služeb Blueboard.cz, ikal.cz, Bestpage.cz
s použitím vybraných prvků grafiky Open Gallery
M.Šimák (c)2019