HLAVNÍ MENU

POTŘEBUJI VYŘÍDIT...

ikona

Několik rad pro různé situace.
Potřebujete-li vyřídit nějakou záležitost, na této stránce můžete najít návod, jak postupovat.
Pokud nenajdete odpověď na Váš dotaz, kontaktujte prosím vedení školy.

ikona

Potřebuji omluvit dítě...
Žáka je nutné omluvit nejpozději 3 dny po započetí absence. Pokud je absence nepředpokládaná (např. nemoc), informujte třídního učitele telefonicky nebo jiným vhodným způsobem. Po návratu žák předloží omluvenku v omluvném listu v žákovské knížce.
Je-li absence plánovaná (např. dovolená), stáhněte si v sekci DOKUMENTY - FORMULÁŘE formulář "Žádost o omluvení z výuky", vyplňte jej a doručte řediteli školy.

ikona

Potřebuji kontaktovat učitele...
Můžete zvolit některou z možností: V sekci Kontakty-zaměstnanci najděte telefonní číslo nebo e-mail. Kontaktovat učitele e-mailem můžete kdykoli, pokud chcete s učitelem hovořit telefonicky, volejte POUZE O PŘESTÁVCE. (Rozvrh zvonění je vpravo na této stránce). V době výuky NEBUDE MOŽNÉ učitele telefonicky kontaktovat.

ikona

Potřebuji kontaktovat vedení školy...
Můžete zvolit některou z možností: V sekci KONTAKTY-ZAMĚSTNANCI najděte telefonní číslo nebo e-mail. Kontaktovat ředitele školy nebo zástupce ředitele můžete kdykoli, ale v některých časech se Vám nebudou moci věnovat z důvodu výuky nebo jednání. Doporučujeme tedy předem telefonicky dojednat schůzku.

ikona

Moje dítě má potíže s chováním nebo prospěchem ...
Můžete zvolit některou z možností: V sekci PORADENSTVÍ A PREVENCE-PORADENSKÉ SLUŽBY najdete kontakt na výchovného poradce. Kontaktovat jej můžete nejlépe elektronicky a po dojednání schůzky se Vám bude individuálně věnovat. Na základě jednání se stanoví další postupy.

ikona

Potřebuji kontaktovat vychovatelku školní družiny...
Pravidla jsou podobná, jako u kontaktování učitele: V sekci KONTAKTY-ZAMĚSTNANCI najděte telefonní číslo nebo e-mail. Kontaktovat vychovatelku e-mailem můžete kdykoli. Pokud chcete s vychovatelkou hovořit telefonicky, volejte buď od 7:50-8:00 nebo po 14:30 na mobil 731-804229.